Konkursy

Idea projektu
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osoby nieletniej
Załącznik nr 2 – zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osoby pełnoletniej

Z przyjemnością informujemy, ze filmy, których bohaterami są:

  • Bodzów
  • Fort 48 A Mistrzejowice
  • Park Jerzmanowskich
  • Park Żeromskiego
  • Stary Cmentarz Podgórski

zostały laureatami konkursu na filmik o ulubionym miejscu w Krakowie.

Z autorami podpiszemy umowy licencyjne, a ich filmy wejdą w skład internetowej mapy, którą przygotowujemy wraz z krakowskimi artystami.

Dane osobowe twórców zwycięskich filmów zostaną podane do publicznej wiadomości, po podpisaniu z nimi stosownych umów.