Strona główna

Uwaga konkurs!
Dołącz do naszego projektu.
Nakręć i przyślij do nas krótki film o swoim ulubionym miejscu w Krakowie.
Na uczestników czeka 105 nagród!
Filmy laureatów wejdą w skład mapy „Odkrywaj Kraków”, którą przygotowujemy przy współudziale wybitnych artystów.

Idea projektu
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osoby nieletniej
Załącznik nr 2 - zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osoby pełnoletniej

 

Z przyjemnością informujemy, ze filmy, których bohaterami są:

  • Bodzów
  • Fort 48 A Mistrzejowice
  • Park Jerzmanowskich
  • Park Żeromskiego
  • Stary Cmentarz Podgórski

 

zostały laureatami konkursu na filmik o ulubionym miejscu w Krakowie.

Z autorami podpiszemy umowy licencyjne, a ich filmy wejdą w skład internetowej mapy, którą przygotowujemy wraz z krakowskimi artystami.

Dane osobowe twórców zwycięskich filmów zostaną podane do publicznej wiadomości, po podpisaniu z nimi stosownych umów.

Cele

  • Rozwijanie potencjału i kreatywności, poprzez głęboki, aktywny kontakt ze sztuką i naturą
  • Wyrównywanie szans, wzmacnianie wiary w siebie i dodawanie odwagi do przekraczania granic
  • Stwarzanie możliwości pełnego rozwoju, zwłaszcza osobom ze środowisk, w których jest to utrudnione
  • Poszerzanie horyzontów, propagowanie szacunku dla odmienności oraz poszukiwanie tego, co ludzi łączy

O nas

Fundacja

Fundatorzy:
Iwona Haberny
Wojciech Haberny

Rada Fundacji:
Silvia Bruni
Barbara Gawryluk
Jan Haberny
Maria Haberny
Piotr Krasnowolski

 

 

 

Prezes: Iwona Haberny

Data rejestracji: 30 grudnia 2016 roku w Krakowie, nr KRS0000654709

Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Prezydent Miasta Krakowa