Cele

  • Rozwijanie potencjału i kreatywności, poprzez głęboki, aktywny kontakt ze sztuką i naturą
  • Wyrównywanie szans, wzmacnianie wiary w siebie i dodawanie odwagi do przekraczania granic
  • Stwarzanie możliwości pełnego rozwoju, zwłaszcza osobom ze środowisk, w których jest to utrudnione
  • Poszerzanie horyzontów, propagowanie szacunku dla odmienności oraz poszukiwanie tego, co ludzi łączy