Działania

  • Organizowanie wydarzeń artystycznych, festiwali, sympozjów, konferencji i warsztatów
  • Organizowanie i wspieranie programów i kampanii społecznych i edukacyjnych
  • Prowadzenie platform wymiany myśli i poglądów
  • Prowadzenie szkoleń
  • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego