O nas

Fundacja

Prezes: Iwona Haberny

Rada Fundacji:
Silvia Bruni
Barbara Gawryluk
Jan Haberny
Maria Haberny
Piotr Krasnowolski

 

Data rejestracji: 30 grudnia 2016 roku w Krakowie, nr KRS0000654709

Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Prezydent Miasta Krakowa